ASK czyli ALWAYS SEEK KNOWLEDGE.

Nasz program powstał z myślą o już najmłodszych dzieciach w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat. Jest zgodny z podstawą programową MEN.

Założeniem przytoczonej podstawy programowej jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie umiejętności potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

Staramy się więc wspierać ciekawość dzieci, zachęcać je do samodzielności i zadawania pytań. Nauka języka obcego doskonale wpływa na rozwój dzieci, a nasz program dostosowuje metody i techniki nauczania do wieku dzieci oraz ich indywidulanych potrzeb.

Małe grupy dzieci pozwalają nauczycielowi na większą elastyczność w dostosowaniu programu do aktywności dzieci.

Dzieci w najmłodszych latach uczą się języka niezwykle entuzjastycznie i intuicyjnie, myślą konkretnie i obrazowo. Szybko się koncentrują ale równie szybko koncentrację tracą. Nasi nauczyciele doskonale rozumieją potrzebę zabawy oraz fizycznej aktywności u swoich wychowanków. Rozumieją, że aktywnością dziecka trzeba właściwie sterować.

Podstawą nauki języka u dzieci w tym wieku jest zabawa. Dzieci w pierwszej kolejności osłuchują się z językiem gdyż dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt z językiem obcym.

Staramy się zachęcić dziecko, wzbudzić jego ciekawość i zainspirować do dalszej nauki.

Nauka języka rozpoczyna się od krótkich 15-20 minutowych zabaw z językiem. Systematyczność jest podstawą programu. Dla dorosłych nauka języka obcego często bywa żmudna i męcząca, a dziecko chłonie nowe informacje, przyswaja błyskawicznie i bardzo szybko przetwarza.

Systematyczność wypracowana u dzieci w najmłodszych latach procentuje w wieku szkolnym. Stymulowanie ciekawości dziecka, motywowanie do zadawania pytań i szukania wiedzy pomoże dzieciom w przyszłości wyrażać się w sposób indywidualny. Jest pierwszą formą naukowego researchu. Program rozwija umiejętność słuchania, mówienia, recytowania i śpiewania. Zachęcamy dzieci do mówienia ale nie wytykamy błędów. Raczej wielokrotnie powtarzamy dany zwrot, słowo poprawnie. Metoda zakłada, że podstawą nauki języka w tym wieku jest nabycie umiejętności komunikowania.

Dzieci uczą się podstawowych poleceń i pytań. Reagują na nie początkowo gestem potem słowem. Początkowo dzieci jedynie chłoną język, nie będąc jeszcze w stanie mówić. Z czasem „łamią kod” i zaczynają spontanicznie reagować posługując się nowym językiem.

Nauczyciele są zaznajomieni z często stosowaną metodą Total Physical Response potocznie zwaną Metodą Odpowiedzi Całym Ciałem, która w dużej mierze opiera się na nauce języka w sposób podobny jak przyswajamy sobie język ojczysty. Metoda ta jest znacznie mniej stresująca dla dziecka, nie ujmując jej skuteczności . Do tej spontaniczności w mówieniu i reagowaniu dzieci są zachęcane na każdych zajęciach. Obecność native speakera pomaga dzieciom osłuchać się z czystą formą języka angielskiego. Wielokrotne powtórzenia, również chóralne powodują, że dziecko nie tylko z językiem się oswaja ale i nabiera dużej śmiałości, przełamuje bariery.

Różnorodność bodźców jest kluczowa, stąd dźwięk, muzyka, śpiew, ruch.

Schemat zajęć językowych jest prosty i rytualny, daje dziecku poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. W trakcje zajęć maksymalnie pobudzamy kreatywność i aktywność dziecka i kończymy zajęcia naszą stałą piosenką pożegnalną.

W programie ASK kompilujemy więc metodę TPR – Total Physical Response, metodę audiowizualną oraz audiolingwalną. Do nauki wykorzystujemy techniki multimedialne. Technologia się rozwija, a my staramy się za nią podążać, stąd też w czasie zajęć wykorzystujemy liczne pomoce interaktywne. Korzystamy z komputerów, Internetu gier i programów edukacyjnych. W nauce starszych dzieci nauczyciel wykorzystuje dziecięcą rzeczywistość żeby zachęcić do komunikacji i wyrażania emocji.

Bez względu na to jaki charakter mają zajęcia głównym zadaniem nauczyciela jest wykluczenie stresu i stworzenie sprzyjających warunków dla dziecka aby czuło się komfortowo, przyswajało język w najbardziej naturalny sposób i nie bało się pytać.

A my w myśl przyświecającej nam zasady ASK również nieustannie poszukujemy wiedzy, wciąż się dokształcamy i staramy się nadążać za nowinkami zarówno technologicznymi jaki i metodycznymi w trosce aby nasze maluchy były zawsze o krok do przodu.

Facebook

Dlaczego warto nam zaufać

Kładziemy nacisk na naukę języków obcych oraz sport. Aktywnie korzystamy z outdoorowych uroków Niepołomic i zaznajamiamy dzieci z miejscem ich zamieszkania. Współpracujemy z lokalnymi ośrodkami kulturalny mi. Promujemy nasze dzieciaki, uczymy je od najmłodszych lat śmiałości w występach publiczny ch, komunikacji z innymi ludźmi.