Przedszkole Olimpijskie to przedszkole bez ukrytych kosztów!
Wpisowe/opłata administracyjna wynosi 350 zł, jest to opłata roczna. Czesne płatne jest zgodnie z umową.
PAKIET I: Czesne – 600 zł – do 5 h
Opłata czesnego zawiera zajęcia podstawowe oraz dodatkowe. W ramach zajęć podstawowych zapewniona jest opieka  psychologa. Proponowane przez nas zajęcia dodatkowe to:
 • Native Speaker
 • tennis ziemny 
 • basen
 • hipoterapia
 • taniec/rytmika
 • zajęcia artystyczne
 • warsztaty czytelnicze
Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 13 zł. 
PAKIET II: Czesne – 700 zł 
Opłata czesnego zawiera zajęcia podstawowe oraz dodatkowe. W ramach zajęć podstawowych zapewniona jest opieka psychologa. Proponowane przez nas zajęcia dodatkowe to:
 • Native Speaker
 • tennis ziemny 
 • basen
 • hipoterapia
 • taniec/rytmika
 • zajęcia artystyczne
 • warsztaty czytelnicze
Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 15 zł.