Wpisowe wynosi 350 zł – opłata roczna. Czesne płatne jest zgodnie z umową.
PAKIET I: Czesne – 600 zł – do 5 h  (pobyt do godziny 13.00)
Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 14 zł. 
PAKIET II: Czesne – 700 zł 
Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 16 zł. 
PAKIET GMINNY: Czesne 0 zł (opłata za zajęcia dodatkowe 350 zł)
Opłata czesnego zawiera zajęcia podstawowe oraz dodatkowe.  W ramach zajęć podstawowych zapewniamy również logopedyczne badania przesiewowe. Proponowane przez nas zajęcia dodatkowe to:
  • język angielski z Native Speaker’em
  • tenis ziemny 
  • basen (dla dzieci od 4 r.ż.)
  • hipoterapia (od kwietnia do października)
  • taniec współczesny
  • zajęcia artystyczne
  • dogoterapia (od listopada do marca)
  • Sensoplastyka®