Przedszkole Olimpijskie to przedszkole bez ukrytych kosztów!
Wpisowe/opłata administracyjna wynosi 350 zł, jest to opłata roczna. Czesne płatne jest zgodnie z umową.
PAKIET I: Czesne – 600 zł – do 5 h  (dzieci od 2,5  do 3 lat – 750 zł)
Opłata czesnego zawiera zajęcia podstawowe oraz dodatkowe. W ramach zajęć podstawowych zapewnione są logopedyczne badania przesiewowe. Proponowane przez nas zajęcia dodatkowe to:
 • Native Speaker
 • tennis ziemny 
 • basen
 • hipoterapia (od kwietnia do października)
 • taniec/rytmika
 • zajęcia artystyczne
 • dogoterapia (od listopada do marca)
 • sensoplastyka®
Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 13 zł. 
PAKIET II: Czesne – 700 zł (dzieci od 2,5 do 3 lat – 850 zł)
Opłata czesnego zawiera zajęcia podstawowe oraz dodatkowe.  W ramach zajęć podstawowych zapewnione są logopedyczne badania przesiewowe. Proponowane przez nas zajęcia dodatkowe to:
 • Native Speaker
 • tennis ziemny 
 • basen
 • hipoterapia (od kwietnia do października)
 • taniec/rytmika
 • zajęcia artystyczne
 • dogoterapia (od listopada do marca)
 • sensoplastyka®
Koszt całodniowego wyżywienia wynosi 15 zł.