•  6.45-8.00
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne, tematyczne i ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy ruchowe;
 • 8.00-8.50
origami, zajęcia plastyczne, techniczne (plastelina, modelina, malowanie farbami, itd.);
 • 8.50-9.00
wyrabianie nawyków higieniczno – porządkowych i samoobsługowych, przygotowanie do śniadania;
 •  9.00-9.30
 śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu;
 • 9.30-10.50
zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne (drama, zabawy z elementami pantomimy), j. angielski, teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi (zgodnie z harmonogramem);
 • 10.50-11.15
 drugie śniadanie, czynności higieniczne po drugim śniadaniu;
 • 11.15-12.30
zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze; 
 • 12.30-12.40
czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu;
 • 12.40-13.30
 obiad, czynności higieniczne po obiedzie;
 • 13.30-14.45
odpoczynek dzieci w zależności od potrzeb: leżakowanie, słuchowiska, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek i baśni czytanych przez nauczyciela, zajęcia plastyczne,
 • 14.45-15.15
przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek;
 • 15.15-17.30
utrwalenie treści programowych, zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania dziecka (muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe), pobyt na świeżym powietrzu o charakterze wychowawczym, zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe: tenis, taniec, hipoterapia, warsztaty tematyczne, basen, zajęcia artystyczne…