•  6.45-8.00
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne,tematyczne i ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem; zabawy ruchowe,
  • 8.00-8.30
origami, zajęcia plastyczne, techniczne (plastelina, modelina, malowanie farbami, itd.)
  • 8.30-8.45
wyrabianie nawyków higieniczno – porządkowych i samoobsługowych, przygotowanie do śniadania
  •  8.45-9.15
 śniadanie, czynności higieniczne po śniadaniu,
  • 9.15-10.30
zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, parateatralne (drama, zabawy z elementami pantomimy), j. angielski, teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi (zgodnie z harmonogramem),
  • 10.30-11.30
zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, 
  • 11.30-12.00
 czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu
  • 12.00-12.30
 obiad, czynności higieniczne po obiedzie,
  • 12.30-14.15
odpoczynek dzieci w zależności od potrzeb: leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajek i baśni czytanych przez nauczyciela, zajęcia plastyczne,
  • 14.15-14.45 
przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,
  • 14.45-17.30
utrwalenie treści programowych, zajęcia twórcze rozwijające zainteresowania dziecka (muzyczne, plastyczne, językowe, sportowe), pobyt na świeżym powietrzu o charakterze wychowawczym, zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe: mini-tenis, taniec, konie, warsztaty tematyczne, basen, zajęcia artystyczne…