My dla Was – to szczególne miejsce na naszej stronie gdzie chcielibyśmy przybliżyć Wam sylwetki Naszych Pracowników…

Z autopsji doskonale wiemy, że każdy Rodzic pragnie wiedzieć w czyje ręce oddaje swoją najukochańszą pociechę 🙂

 

 • mgr Ewa Mędrek
  Dyrektor

  Przyjaciele określają mnie jako osobę pozytywnie nastawioną do życia, cierpliwą i spokojną.

  W swojej pracy staram się rozbudzać w dzieciach ciekawość świata,  rozwijać potencjał twórczy oraz kształtować wrażliwość emocjonalną. Szczególną uwagę zwracam na potrzeby indywidualne każdego dziecka, rozwijanie zainteresowań i pasji oraz na dobrą współpracę i tworzenie efektywnych relacji z rodzicami. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy naszych podopiecznych w różnych dziedzinach.

  Dzięki doświadczeniu, jakie zdobyłam pracując w placówkach oświatowo – wychowawczych, wiem że odpowiednio dobrane metody oraz formy pracy z przedszkolakami, wykwalifikowana i kreatywna kadra, dla której praca z dziećmi także jest pasją oraz odpowiednio wyposażona baza dydaktyczna, przyczynią się do zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków do zabawy i nauki.

  Wiedzę pedagogiczną zdobyłam poprzez ukończenie studiów licencjackich z zakresu oligofrenopedagogiki, studiów magisterskich z pedagogiki terapeutycznej, studiów podyplomowych z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w zakresie zarządzania w oświacie.

  Systematycznie doskonalę swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m. in.:

  „Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego”,

  „Placówki niepubliczne w obliczu reformy”,

  „Aktualizacja statutu szkoły publicznej oraz statutu przedszkola publicznego i niepublicznego”,

  „Wprowadzenie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak”,

  „Od gąsienicy do motyla. Innowacyjne rozwiązania metodyczne i organizacyjne dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg teorii Wygotskiego”,

  „Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych”,

  „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

 • mgr Ewa Karpińska
  Dyrektor ds Nadzoru Pedagogicznego

  Edukacja małych dzieci to moja pasja. Jestem nauczycielem – praktykiem wychowania przedszkolnego, a także terapeutą pedagogicznym. Studia podyplomowe „Zarządzanie w Oświacie” rozwinęły moje horyzonty, wskazały odpowiedni kierunek poczynań pedagogicznych, pomogły stworzyć własny program wychowania przedszkolnego.  Stawiam na kreatywność, innowację w nauczaniu oraz profesjonalizm.  Uważam, że pierwsze 6 lat rozwoju dziecka jest podstawą  sukcesu w kolejnych latach życia.  Kompetentni nauczyciele wychowania przedszkolnego to gwarancja bezpiecznego i przyjaznego przedszkola.  Kiedy jestem z dziećmi, staram  rozwijać w nich to, co najlepsze. W moim przekonaniu samodzielność dziecka,  podstawowe umiejętności współpracy w grupie, odkrywanie oraz doświadczanie otaczającego świata  to kluczowe elementy nauczania w przedszkolu.
  Interesuję się wczesną profilaktyką dzieci w wieku przedszkolnym, a także muzykoterapią.
  Prywatnie lubię czytać biografię znanych kobiet, grać na pianinie oraz spotykać się z przyjaciółmi.

 • mgr Ewelina Cichoń
  Dyrektor ds Dydaktycznych

  Jestem nauczycielem kontraktowym edukacji przedszkolnej. Ukończyłam Pedagogikę Szkolną na Krakowskiej Akademii, uzyskując tytuł magistra, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Język Angielski w Przedszkolu i Nauczaniu Wczesnoszkolnym  na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.  Uczestniczę w e-konferencjach  oraz w różnorodnych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach dla nauczycieli. Ostatnie ukończone to:

  – kurs Kierowników Wycieczek

  – kurs Wychowawców Wypoczynku

  – kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

  – „Małopolska Cztery Pory Dzieci. Jesień”

  – „Prowadzanie, dokumentowanie obserwacji pedagogicznej i jej rola w diagnozie przedszkolnej”

  – „Sensory Play. Kształtowanie wrażliwości sensorycznej u dzieci”

  – „Zdolności, dysleksja i podwójna wyjątkowość u dzieci i młodzieży. Wyzwania dla diagnozy i terapii”

  – „Sensory Play. Kształtowanie wrażliwości sensorycznej u dzieci”

  – „Nauka i biznes – razem dla osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”

  – „V edycja integracji dla edukacji. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i w szkole. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia”

  – 13 Forum Wychowania Przedszkolnego

  – „Włącz różnorodność. Wielokulturowość w polskim przedszkolu. Jestem na TAK!”

  Do tej pory miałam okazję pracować z dziećmi w różnym wieku. W pracy z dziećmi kładę nacisk na rozwój zdolności językowych poprzez zabawę oraz używanie języka angielskiego w codziennych poleceniach, rymowankach, wyliczankach, piosenkach i historyjkach.

   Jestem osobą ambitną, wesołą i otwartą o pogodnym usposobieniu dążącą do realizacji wyznaczonych celów. Na co dzień lubię aktywnie spędzać czas wolny na łonie przyrody – szczególnie wycieczki górskie i rowerowe oraz grać w badmintona.

  Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji oraz poczucia spełnienia.

 • mgr Agnieszka Gołąb
  wychowawca

  Nazywam się Agnieszka Gołąb.

  Ukończyłam studia licencjackie o specjalności wychowanie przedszkolne oraz studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna.

  Wobec dzieci staram się być przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. W swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kieruje się zawsze dobrem dziecka.

  W wolnym czasie lubię czytać, słuchać muzyki i aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

  Prywatnie jestem mamą małej Roksanki.

 • mgr Iwona Golonka -Kasprzyk
  wychowawca

  W roku 06. 2012r. z wynikiem bardzo dobrym ukończyłam studia w Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku na wydziale: Ekonomii i Pedagogiki, kierunek: Pedagogika, specjalizacja: Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne otrzymując tytuł licencjata. W październiku 2012r. rozpoczęłam dalsze studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w specjalizacji: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Zakończyłam je z wynikiem bardzo dobrym w dniu 02. 07. 2014r. W Trakcie pięcioletnich studiów odbyłam również praktyki studenckie w liczbie 240 godzin ( 120 godzin w przedszkolu i 120 godzin w szkole podstawowej ).

  Ukończyłam m.in. kurs pierwszej pomocy prowadzony przez Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa w Krakowie, byłam koordynatorem Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom, odbyłam szkolenie zawodowe w temacie: 2,5 – latki w przedszkolu – planowanie pracy, potrzeby rozwojowe, dobry start, ukończyłam szkolenie zawodowe w tematyce: Edukacja matematyczna w przedszkolu.

  Moim hobby jest czytanie książek, słuchanie muzyki, spacery oraz oczywiście praca z dziećmi. Moje codzienne hobby wypełnia również moja dwuletnia córeczka Emilka, z którą uwielbiam spędzać czas i która wypełnia mój dzień na zabawie do samego końca.

  Jestem osobą odpowiedzialną, miłą, otwartą na nowe wyzwania i potrzeby dziecka, łatwo nawiązującą kontakty z dziećmi, życzliwą, pełną energii i pomysłów na nowe możliwości w pracy z dzieciaczkami.

 • Paulina Świętek
  Wychowawca

  Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku Pedagogika Przedszkola i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W okresie nauki odbyłam liczne praktyki w przedszkolach oraz w klasach I-III, gdzie zapoznałam się ze specyfiką pracy nauczyciela oraz miałam możliwość organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi. Obecnie swoje umiejętności pedagogiczne rozwijam, uczestnicząc w różnorakich kursach, warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli, by móc uatrakcyjnić swoje zajęcia i pogłębić swój warsztat dydaktyczny.

  Nauczanie dzieci to nie tylko moja praca, ale również pasja. Pracując z przedszkolakami staram się ich wspierać w codziennym funkcjonowaniu, pokazywać im możliwe rozwiązania, chwalić i zachęcać do działania, rozwijania samodzielności. W pracy z dziećmi ogromną satysfakcję sprawia mi patrzenie jak dziecko z dnia na dzień czyni postępy, coraz sprawniej wykonuje czynności, które jeszcze nie tak dawno sprawiały mu wiele trudności. Istotne jest dla mnie to, by każde dziecko czuło się w przedszkolu bezpiecznie i w pełni akceptowane.

  Wolny czas upływa mi na spotkaniach z przyjaciółmi, podróżach po Polsce oraz czytaniu książek.  

 • Kinga Dudziak
  Wychowawca

  Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyłam studia licencjackie, na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, specjalność: Edukacja Techniczna i Plastyczna Dziecka.

  Mam zamiar poszerzać swoją wiedzę na temat dzieci i pracy z nimi, biorąc udział w różnorodnych kursach i szkoleniach. Ponad to, obecnie jestem na pierwszym roku studiów magisterskich, na kierunku pedagogika.

  Jestem osobą pogodną, odpowiedzialną i energiczną. W wolny czasie chętnie sięgam po dobrą książkę ale lubię również aktywnie spędzać czas z najbliższymi.

 • Joanna Leśniak
  pomoc przedszkolna

  Mam na imię Joanna , jestem mężatką od 27 lat. Mam dwóch dorosłych synów. Prace w przedszkolu traktuje jak mój drugi dom, do którego wracam z wielką przyjemnością .

  Lubię oglądać filmy przyrodnicze, uwielbiam zwierzęta. Fascynują mnie stare Zamki.

  Moje hobby to decoupage, przy którym wypoczywam i rozwijam swoją wyobraźnię.

 • Małgorzata Kasprzyk
  pomoc przedszkolna

  Mam na imię Małgorzata . Od 24 lat jestem mężatką . Mam dwie dorosłe córki.

  Lubię aktywnie spędzać czas, z czego moim największym hobby są wycieczki górskie zwłaszcza zimą.

  W wolnym czasie lubię także wyjść do teatru lub kina . Jak każda kobieta lubię o siebie dbać oraz chodzić na zakupy.

  Opiekuję się przedszkolem przy ul. Grunwaldzkiej.